Notificare de confidențialitate - Candidați la locuri de muncă

Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

16.05.2022

Grupul Diaverum, inclusiv filialele sale, se angajează să vă respecte dreptul la confidențialitatea datelor cu caracter personalși să respecte legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Această informare vă adduce la cuoștință modul în care Diaverum gestionează datele cu caracter personal pe care le colectează despre dvs. în legătură cu activitățile de recrutare și integrare ale Diaverum.

Cine suntem – operatorul de date

În funcție de țara în care aplicați pentru un loc de muncă, operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă. Operatorul este responsabil pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate corect și în conformitate cu legile aplicabile. În plus, fiecare țară a numit un responsabil/responsabil cu protecția datelor (DPO). În lista de la sfârșitul acestei notificări de confidențialitate puteți afla cine este operatorul de date și adresa de e-mail către DPO pentru fiecare țară.

Datele pe care Diaverum le prelucrează:

Diaverum colectează și prelucrează diferite tipuri de date cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, în funcție de cerințele specifice pentru diferitele roluri:

 • Detalii personale:
  • detalii de contact (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail)
  • date demografice (de exemplu, sex, vârstă, limbă și cetățenie).
 • Informații de recrutare
  • cererea și CV-ul dvs
  • informații despre interviu, interviuri video,
  • referințe de la angajatori anteriori și alte referințe de la terți
  • informații despre competențele, calificările, abilitățile, experiența de muncă și educația dvs.
  • În scopul încheierii unui posibil contract de muncă, este posibil să colectăm, de asemenea, rezultatele testelor necesare pentru angajare de sănătate, medicație, experienta anterioara, psihometrice și de aptitudini și verificări de credit, în funcție de postul pentru care aplicați și, acolo unde este necesar, pentru activitățile de recrutare.
 • Informații de identificare
  • Dovada identității
  • numărul dumneavoastră național de identitate.
 • Date și identificatori online
  • date care sunt colectate cu cookie-uri sau tehnologii similare despre utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor de recrutare, inclusiv adresa dumneavoastră IP, ID-ul cookie-ului și ID-ul dispozitivului mobil.
 • Informații de autentificare
  • numele de utilizator și parola pentru platforma de recrutare,
  • detalii pentru autentificarea și securizarea serviciilor noastre, cum ar fi detaliile de conectare și jurnalele de securitate.
    

Cum colectează Diaverum datele:

Datele cu caracter personal pe care le procesăm provin din diferite surse:

Direct de la dvs.: atunci când vă creați un cont în portalul nostru de recrutare, trimiteți-ne cererea sau CV-ul sau când interacționați în alt mod cu noi.

Terți: cum ar fi agențiile de recrutare, referințele dumneavoastră și angajatorii anteriori, furnizorii și autoritățile de control medical sau de sănătate sau alte părți care furnizează verificări ale antecedentelor și ale creditului. Vom obține consimțământul dvs. pentru o astfel de colectare atunci când este cerut de legea aplicabilă.

Companii din Grupul Diaverum: împărtășim informații în scopurile menționate mai jos în secțiunea „Cine vă poate accesa datele cu caracter personal”.
 

Bazele legale și scopurile prelucrării

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri predefinite bazate pe baze legale valabile, inclusiv interes legitim, obligație legală și pentru îndeplinirea și încheierea unui acord cu dumneavoastră. Consimțământul informat poate fi utilizat, dacă/când ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru recrutări viitoare.

Acestea sunt principalele scopuri de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • Recrutare și resurse: Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta, de exemplu, pentru a vă informa despre starea cererii dumneavoastră sau pentru a obține informații suplimentare. De asemenea, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili și a efectua interviuri și evaluări, evaluări, referințe, verificări de credit și antecedente, așa cum este permis de legea aplicabilă.
 • Crearea unei evidențe de angajat: Dacă Diaverum vă angajează, datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul procesului de aplicare pot deveni parte din fișa de angajați și pot fi utilizate pentru a vă gestiona cariera la Diaverum.
 • Dezvoltarea serviciilor și analizele: putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îmbunătăți și dezvolta procesele noastre de recrutare și alte servicii conexe și pentru a crea analize. Scopul nostru absolut este să folosim cât mai mult posibil date anonimmizate/pseudonimizate.
 • Securitatea serviciilor noastre și a altora: Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a asigura securitatea informațiilor serviciilor noastre, de exemplu, prin păstrarea jurnalelor de acces și a copiilor de rezervă ale sistemului, autentificarea utilizatorilor și prevenirea atacurilor.
 • Obligații legale: Prelucrăm datele cu caracter personal pentru a respecta legile contabile și fiscale.
 • Consimțământ informat: Dacă sunteți de acord cu acesta, este posibil să păstrăm și să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp, doi ani sau până când vă retrageți consimțământul, pentru a vă putea lua în considerare pentru recrutări viitoare.

Luare automată a deciziilor și profilare

Când folosim luarea deciziilor automate cu efecte juridice sau similare semnificative asupra dumneavoastră, vă vom informa în prealabil. Dacă un loc de muncă anunțat de ex. necesită o licență specifică, aplicațiile fără această licență specifică sunt filtrate automat, dar revizuite manual de către recrutor.

Cât timp păstrăm datele

Diaverum șterge sau anonimizează datele cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și atât timp cât este permis sau cerut de legislația locală. Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate după încheierea procesului de recrutare în conformitate cu tabelul de mai jos:

Țara                            Peroada standard de păstrare a datelor cu caracter personal, în luni

Hungary                      0

China                          NA

Russia                        NA

Portugal                      12

Poland                         6

Lithuania                     24

Kazakhstan                 NA

Italy                             6

United Kingdom          6

France                        12

Uruguay                      60

Chile                           12

Argentina                    60

Germany                     6

Saudi Arabia               24

Spain                           24

Sweden                       24

Romania                      12

Brazil                            12

Morocco                       12

North Macedonia          12

Albania                          6

Datele vor fi stocate într-o serie de locuri diferite cu acces controlat, inclusiv sistemul HR de management al personalului, precum și pe alte sisteme IT dedicate.

Dacă Diaverum vă angajează, datele dumneavoastră cu caracter personal pot deveni parte din evidența angajaților dumneavoastră cu perioadele specifice de păstrare.

Cine vă poate accesa datele cu caracter personal

 • Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja Datele cu caracter personal împotriva pierderii, accesului ilegal etc. Acestea includ acordarea unei atenții puternice și dedicateîn ce privește programele de securitate cibernetică și de conștientizare, în care implicăm angajații noștri cu privire la aspect legate de confidențialitate și securitate.
 • Numărul de persoane cu acces la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat. Doar persoanele asociate cu Grupul Diaverum care trebuie să vă prelucreze Datele cu caracter personal în conformitate cu scopurile de mai sus vor avea acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal.
 • Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu companiile din cadrul Grupului Diaverum, în scopul recrutării care este susținută la nivel central și dacă postul are sediul în străinătate, în măsura permisă de legea aplicabilă. De asemenea, vom împărtăși datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii și partenerii care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi companiile de evaluare a personalității și furnizorii de pensii. Acești terți nu au voie să utilizeze datele cu caracter personal în alt scop decât cel prevăzut în această notificare de confidențialitate.
 • Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea, în funcție de situația în care postul se află în străinătate, să fie transferate într-o țară din afara UE/SEE, care poate avea un nivel de protecție mai scăzut decât în UE/SEE. Transferul se bazează pe necesitatea unei astfel de prelucrări pentru a încheia un contract de muncă cu dumneavoastră, în cazul în care vi se oferă un loc de muncă, și este necesar pentru a partaja informațiile cu entitatea Diaverum de care aparține postul . Atunci când transferăm date cu caracter personal către o terță parte în țări din afara UE/SEE, folosim clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a asigura un nivel suficient de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Clauzele contractuale standard pot fi găsite la următorul link: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 • Subcontractanți – Folosim subcontractanți pentru a furniza servicii. Asemenea subcontractanți pot avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și le prelucrează în numele nostru, dar nu au voie să utilizeze datele cu caracter personal în alt scop decât pentru a furniza serviciul convenit cu noi. Ne asigurăm, prin aranjamente contractuale adecvate, că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu această notificare. Furnizorii de servicii tipici care prelucrează date cu caracter personal includ, de exemplu, agențiile de recrutare și furnizorii de software și servicii IT.
 • Fuziuni și achiziții – În cazul în care Diaverum decide să vândă, să fuzioneze sau să își reorganizeze în alt mod afacerile, aceasta poate implica dezvăluirea datelor cu caracter personal către cumpărătorii potențiali sau reali și consilierii acestora.
 • Autorități, proceduri judiciare și lege – Vom dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile competente, cum ar fi poliția, în măsura cerută de lege. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu proceduri judiciare sau la cererea unei autorități, pe baza legii aplicabile sau a ordinului judecătoresc sau în legătură cu un proces sau un proces de autoritate sau așa cum este cerut sau permis în alt mod de lege.

Cookie-uri

Când utilizați serviciile noastre, Diaverum poate colecta date despre dispozitivele dvs. folosind cookie-uri și alte tehnologii similare. Site-ul web poate include, de asemenea, cookie-uri și tehnologii similare de la terți. Puteți obține mai multe informații și puteți afla cum să gestionați cookie-urile citind politica noastră privind cookie-urile.
 

Drepturile dumneavoastră (și cum să le exercitați)

Aveți dreptul să știți ce Date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dvs. și puteți solicita o copie a acestor date.

Aveți dreptul ca Datele cu caracter personal incorecte cu privire la dvs. să fie corectate și, în unele cazuri, puteți solicita să vă ștergem Datele cu caracter personale (dacă, de exemplu, Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare din moment ce procesul de recrutare a fost finalizat).

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un scop explicit, vă puteți retrage întotdeauna consimțământul. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, puteți face acest lucru conectându-vă la contul dvs. pe platforma de recrutare Diaverum și ajustând setarea sau ștergânduvă complet contul.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune anumitor prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie limitată. Vă rugăm să rețineți că limitarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate duce la imposibilitatea de a vă include în procesul de recrutare.

De asemenea, aveți dreptul să vă extrageți Datele cu caracter personale într-un format care poate fi citit de mașină și să transferați Datele cu caracter personal către un alt operator.

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care procesăm datele cu caracter personal care vă privesc, sunteți binevenit să ne contactați folosind informațiile enumerate mai jos, fie prin telefon, prin e-mail, fie prin e-mail. Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și ne vom strădui întotdeauna să vă protejăm și să vă securizăm informațiile personale în cel mai bun mod posibil. Dacă, în opinia dumneavoastră, nu reușim să facem acest lucru, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor la alegere, de ex. una dintre autoritățile UE, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.


Modificări

Dacă se fac modificări la această informare sau cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa prin publicarea unei versiuni actualizate a acestei informări  pe platforma noastră de recrutare. Va trebui să citiți și să acceptați aceste modificări pentru a vă păstra contul și a continua să utilizați Platforma. Modificările materiale, de ex. introducerea unor noi scopuri de prelucrare, vă vor fi notificate direct prin e-mail unde vă veți putea da consimțământul la modificări, sau să vă retrageți consimțământul.

Operatorii de date

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Nephrology S.A , Reg. No. 30-69216903-0, Carlos Pellegrini 1135. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Hungary, Diaverum Hungary Kft, Reg. No. 01 09 262218, Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, DPO: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum Sweden AB, Reg. No. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
 sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum AB, Reg. No. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
 info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com

Notificare de confidențialitate - Candidați la locuri de muncă

Informare privind confidențialitatea datelor cu caracter personal

16.05.2022

Grupul Diaverum, inclusiv filialele sale, se angajează să vă respecte dreptul la confidențialitatea datelor cu caracter personalși să respecte legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal. Această informare vă adduce la cuoștință modul în care Diaverum gestionează datele cu caracter personal pe care le colectează despre dvs. în legătură cu activitățile de recrutare și integrare ale Diaverum.

Cine suntem – operatorul de date

În funcție de țara în care aplicați pentru un loc de muncă, operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal diferă. Operatorul este responsabil pentru a se asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate corect și în conformitate cu legile aplicabile. În plus, fiecare țară a numit un responsabil/responsabil cu protecția datelor (DPO). În lista de la sfârșitul acestei notificări de confidențialitate puteți afla cine este operatorul de date și adresa de e-mail către DPO pentru fiecare țară.

Datele pe care Diaverum le prelucrează:

Diaverum colectează și prelucrează diferite tipuri de date cu caracter personal, inclusiv, dar fără a se limita la, în funcție de cerințele specifice pentru diferitele roluri:

 • Detalii personale:
  • detalii de contact (de exemplu, numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail)
  • date demografice (de exemplu, sex, vârstă, limbă și cetățenie).
 • Informații de recrutare
  • cererea și CV-ul dvs
  • informații despre interviu, interviuri video,
  • referințe de la angajatori anteriori și alte referințe de la terți
  • informații despre competențele, calificările, abilitățile, experiența de muncă și educația dvs.
  • În scopul încheierii unui posibil contract de muncă, este posibil să colectăm, de asemenea, rezultatele testelor necesare pentru angajare de sănătate, medicație, experienta anterioara, psihometrice și de aptitudini și verificări de credit, în funcție de postul pentru care aplicați și, acolo unde este necesar, pentru activitățile de recrutare.
 • Informații de identificare
  • Dovada identității
  • numărul dumneavoastră național de identitate.
 • Date și identificatori online
  • date care sunt colectate cu cookie-uri sau tehnologii similare despre utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor de recrutare, inclusiv adresa dumneavoastră IP, ID-ul cookie-ului și ID-ul dispozitivului mobil.
 • Informații de autentificare
  • numele de utilizator și parola pentru platforma de recrutare,
  • detalii pentru autentificarea și securizarea serviciilor noastre, cum ar fi detaliile de conectare și jurnalele de securitate.
    

Cum colectează Diaverum datele:

Datele cu caracter personal pe care le procesăm provin din diferite surse:

Direct de la dvs.: atunci când vă creați un cont în portalul nostru de recrutare, trimiteți-ne cererea sau CV-ul sau când interacționați în alt mod cu noi.

Terți: cum ar fi agențiile de recrutare, referințele dumneavoastră și angajatorii anteriori, furnizorii și autoritățile de control medical sau de sănătate sau alte părți care furnizează verificări ale antecedentelor și ale creditului. Vom obține consimțământul dvs. pentru o astfel de colectare atunci când este cerut de legea aplicabilă.

Companii din Grupul Diaverum: împărtășim informații în scopurile menționate mai jos în secțiunea „Cine vă poate accesa datele cu caracter personal”.
 

Bazele legale și scopurile prelucrării

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri predefinite bazate pe baze legale valabile, inclusiv interes legitim, obligație legală și pentru îndeplinirea și încheierea unui acord cu dumneavoastră. Consimțământul informat poate fi utilizat, dacă/când ne permiteți să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru recrutări viitoare.

Acestea sunt principalele scopuri de prelucrare a datelor cu caracter personal:

 • Recrutare și resurse: Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă contacta, de exemplu, pentru a vă informa despre starea cererii dumneavoastră sau pentru a obține informații suplimentare. De asemenea, folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili și a efectua interviuri și evaluări, evaluări, referințe, verificări de credit și antecedente, așa cum este permis de legea aplicabilă.
 • Crearea unei evidențe de angajat: Dacă Diaverum vă angajează, datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în timpul procesului de aplicare pot deveni parte din fișa de angajați și pot fi utilizate pentru a vă gestiona cariera la Diaverum.
 • Dezvoltarea serviciilor și analizele: putem folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a îmbunătăți și dezvolta procesele noastre de recrutare și alte servicii conexe și pentru a crea analize. Scopul nostru absolut este să folosim cât mai mult posibil date anonimmizate/pseudonimizate.
 • Securitatea serviciilor noastre și a altora: Datele cu caracter personal sunt utilizate pentru a asigura securitatea informațiilor serviciilor noastre, de exemplu, prin păstrarea jurnalelor de acces și a copiilor de rezervă ale sistemului, autentificarea utilizatorilor și prevenirea atacurilor.
 • Obligații legale: Prelucrăm datele cu caracter personal pentru a respecta legile contabile și fiscale.
 • Consimțământ informat: Dacă sunteți de acord cu acesta, este posibil să păstrăm și să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă de timp, doi ani sau până când vă retrageți consimțământul, pentru a vă putea lua în considerare pentru recrutări viitoare.

Luare automată a deciziilor și profilare

Când folosim luarea deciziilor automate cu efecte juridice sau similare semnificative asupra dumneavoastră, vă vom informa în prealabil. Dacă un loc de muncă anunțat de ex. necesită o licență specifică, aplicațiile fără această licență specifică sunt filtrate automat, dar revizuite manual de către recrutor.

Cât timp păstrăm datele

Diaverum șterge sau anonimizează datele cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate și atât timp cât este permis sau cerut de legislația locală. Aceasta înseamnă că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate după încheierea procesului de recrutare în conformitate cu tabelul de mai jos:

Țara                            Peroada standard de păstrare a datelor cu caracter personal, în luni

Hungary                      0

China                          NA

Russia                        NA

Portugal                      12

Poland                         6

Lithuania                     24

Kazakhstan                 NA

Italy                             6

United Kingdom          6

France                        12

Uruguay                      60

Chile                           12

Argentina                    60

Germany                     6

Saudi Arabia               24

Spain                           24

Sweden                       24

Romania                      12

Brazil                            12

Morocco                       12

North Macedonia          12

Albania                          6

Datele vor fi stocate într-o serie de locuri diferite cu acces controlat, inclusiv sistemul HR de management al personalului, precum și pe alte sisteme IT dedicate.

Dacă Diaverum vă angajează, datele dumneavoastră cu caracter personal pot deveni parte din evidența angajaților dumneavoastră cu perioadele specifice de păstrare.

Cine vă poate accesa datele cu caracter personal

Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja Datele cu caracter personal împotriva pierderii, accesului ilegal etc. Acestea includ acordarea unei atenții puternice și dedicateîn ce privește programele de securitate cibernetică și de conștientizare, în care implicăm angajații noștri cu privire la aspect legate de confidențialitate și securitate.

Numărul de persoane cu acces la datele dumneavoastră cu caracter personal este limitat. Doar persoanele asociate cu Grupul Diaverum care trebuie să vă prelucreze Datele cu caracter personal în conformitate cu scopurile de mai sus vor avea acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal.

Vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu companiile din cadrul Grupului Diaverum, în scopul recrutării care este susținută la nivel central și dacă postul are sediul în străinătate, în măsura permisă de legea aplicabilă. De asemenea, vom împărtăși datele dumneavoastră cu caracter personal cu furnizorii și partenerii care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi companiile de evaluare a personalității și furnizorii de pensii. Acești terți nu au voie să utilizeze datele cu caracter personal în alt scop decât cel prevăzut în această notificare de confidențialitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea, în funcție de situația în care postul se află în străinătate, să fie transferate într-o țară din afara UE/SEE, care poate avea un nivel de protecție mai scăzut decât în UE/SEE. Transferul se bazează pe necesitatea unei astfel de prelucrări pentru a încheia un contract de muncă cu dumneavoastră, în cazul în care vi se oferă un loc de muncă, și este necesar pentru a partaja informațiile cu entitatea Diaverum de care aparține postul . Atunci când transferăm date cu caracter personal către o terță parte în țări din afara UE/SEE, folosim clauze contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a asigura un nivel suficient de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Clauzele contractuale standard pot fi găsite la următorul link: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Subcontractanți – Folosim subcontractanți pentru a furniza servicii. Asemenea subcontractanți pot avea acces la informațiile dumneavoastră cu caracter personal și le prelucrează în numele nostru, dar nu au voie să utilizeze datele cu caracter personal în alt scop decât pentru a furniza serviciul convenit cu noi. Ne asigurăm, prin aranjamente contractuale adecvate, că prelucrarea datelor cu caracter personal este în conformitate cu această notificare. Furnizorii de servicii tipici care prelucrează date cu caracter personal includ, de exemplu, agențiile de recrutare și furnizorii de software și servicii IT.

Fuziuni și achiziții – În cazul în care Diaverum decide să vândă, să fuzioneze sau să își reorganizeze în alt mod afacerile, aceasta poate implica dezvăluirea datelor cu caracter personal către cumpărătorii potențiali sau reali și consilierii acestora.

Autorități, proceduri judiciare și lege – Vom dezvălui datele dumneavoastră către autoritățile competente, cum ar fi poliția, în măsura cerută de lege. De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu proceduri judiciare sau la cererea unei autorități, pe baza legii aplicabile sau a ordinului judecătoresc sau în legătură cu un proces sau un proces de autoritate sau așa cum este cerut sau permis în alt mod de lege.

Cookie-uri

Când utilizați serviciile noastre, Diaverum poate colecta date despre dispozitivele dvs. folosind cookie-uri și alte tehnologii similare. Site-ul web poate include, de asemenea, cookie-uri și tehnologii similare de la terți. Puteți obține mai multe informații și puteți afla cum să gestionați cookie-urile citind politica noastră privind cookie-urile.
 

Drepturile dumneavoastră (și cum să le exercitați)

Aveți dreptul să știți ce Date cu caracter personal prelucrăm cu privire la dvs. și puteți solicita o copie a acestor date.

Aveți dreptul ca Datele cu caracter personal incorecte cu privire la dvs. să fie corectate și, în unele cazuri, puteți solicita să vă ștergem Datele cu caracter personale (dacă, de exemplu, Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare din moment ce procesul de recrutare a fost finalizat).

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un scop explicit, vă puteți retrage întotdeauna consimțământul. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, puteți face acest lucru conectându-vă la contul dvs. pe platforma de recrutare Diaverum și ajustând setarea sau ștergânduvă complet contul.

De asemenea, aveți dreptul de a vă opune anumitor prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal și de a solicita ca prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal să fie limitată. Vă rugăm să rețineți că limitarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate duce la imposibilitatea de a vă include în procesul de recrutare.

De asemenea, aveți dreptul să vă extrageți Datele cu caracter personale într-un format care poate fi citit de mașină și să transferați Datele cu caracter personal către un alt operator.

Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care procesăm datele cu caracter personal care vă privesc, sunteți binevenit să ne contactați folosind informațiile enumerate mai jos, fie prin telefon, prin e-mail, fie prin e-mail. Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi și ne vom strădui întotdeauna să vă protejăm și să vă securizăm informațiile personale în cel mai bun mod posibil. Dacă, în opinia dumneavoastră, nu reușim să facem acest lucru, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea pentru Protecția Datelor la alegere, de ex. una dintre autoritățile UE, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.


Modificări

Dacă se fac modificări la această informare sau cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom informa prin publicarea unei versiuni actualizate a acestei informări  pe platforma noastră de recrutare. Va trebui să citiți și să acceptați aceste modificări pentru a vă păstra contul și a continua să utilizați Platforma. Modificările materiale, de ex. introducerea unor noi scopuri de prelucrare, vă vor fi notificate direct prin e-mail unde vă veți putea da consimțământul la modificări, sau să vă retrageți consimțământul.

Operatorii de date

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Nephrology S.A , Reg. No. 30-69216903-0, Carlos Pellegrini 1135. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Hungary, Diaverum Hungary Kft, Reg. No. 01 09 262218, Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, DPO: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum Sweden AB, Reg. No. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
 sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum AB, Reg. No. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
 info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com