Działalność Diaverum

 

Działalność Diaverum

Diaverum provides life-enhancing renal care to patients 
with Chronic Kidney Disease (CKD), enabling them to live 
fulfilling lives.

Diaverum zapewnia opiekę nefrologiczną poprawiającą
jakość życia pacjentom z przewlekłą chorobą nerek (PChN).
Bo każdy zasługuje, by żyć pełnią.

Diaverum zapewnia opiekę nefrologiczną poprawiającą jakość życia pacjentom z przewlekłą chorobą nerek (PChN). Bo każdy zasługuje, by żyć pełnią.

Naszą podstawową usługą jest hemodializa,  ale zakres naszych świadczeń sięga daleko poza ten obszar. Oferujemy wsparcie i leczenie, począwszy od opieki profilaktycznej, dializy otrzewnowej i opieki domowej po skoordynowaną terapię chorób współistniejących i przygotowanie do przeszczepienia nerki. Diaverum założono w 1991 roku w Szwecji, gdzie otwarto pierwszą klinikę dializacyjną pod nazwą Gambro Healthcare. Obecnie prowadzimy 469 klinik w 24 krajach  na czterech kontynentach, lecząc około 40 tys. pacjentów na całym świecie.

Wyróżniamy się, ponieważ oferujemy unikatową wartość - zarówno naszym pacjentom, jak i krajowym systemom opieki zdrowotnej. Naszą wizją jest transformacja opieki nefrologicznej, zapewniająca najwyższą jakość opieki nad pacjentem przy jednoczesnej redukcji kosztów. U podstaw naszej działalności leży wysoce wystandaryzowany, własny model świadczenia opieki, wspomagany przez stale rozwijającą się infrastrukturę cyfrową. Wspólnie zapewniają one wzorcową usługę dializacyjną świadczoną konsekwentnie każdemu pacjentowi, we wszystkich naszych ośrodkach na całym świecie.

   

Naszą podstawową usługą jest hemodializa,  ale zakres naszych świadczeń sięga daleko poza ten obszar. Oferujemy wsparcie i leczenie, począwszy od opieki profilaktycznej, dializy otrzewnowej i opieki domowej po skoordynowaną terapię chorób współistniejących i przygotowanie do przeszczepienia nerki. Diaverum założono w 1991 roku w Szwecji, gdzie otwarto pierwszą klinikę dializacyjną pod nazwą Gambro Healthcare. Obecnie prowadzimy 469 klinik w 24 krajach  na czterech kontynentach, lecząc około 40 tys. pacjentów na całym świecie.

Wyróżniamy się, ponieważ oferujemy unikatową wartość - zarówno naszym pacjentom, jak i krajowym systemom opieki zdrowotnej. Naszą wizją jest transformacja opieki nefrologicznej, zapewniająca najwyższą jakość opieki nad pacjentem przy jednoczesnej redukcji kosztów. U podstaw naszej działalności leży wysoce wystandaryzowany, własny model świadczenia opieki, wspomagany przez stale rozwijającą się infrastrukturę cyfrową. Wspólnie zapewniają one wzorcową usługę dializacyjną świadczoną konsekwentnie każdemu pacjentowi, we wszystkich naszych ośrodkach na całym świecie.

 

Opieka nefrologiczna poprawiająca jakość życia.

 

Dla ciała, umysłu i duszy. Świadczona z pasją i inspiracją.

Dająca pacjentom i ich bliskim siłę. Bo każdy zasługuje, by żyć pełnią życia.

Diversity and Inclusion

At Diaverum, we value diversity. We are committed to equal opportunities and to creating an inclusive workplace environment for all our people. We welcome applicants regardless of ethnicity, nationality, gender, gender identity, colour, religious beliefs, disability, sexual orientation, age or marital status.

Różnorodność i integracja

Jako organizacja zatrudniająca 13 500 pracowników i obecna w 24 krajach na całym świecie, sukces Diaverum budujemy i podtrzymujemy przez różnorodność i bogactwo kulturowe jej ludzi; z tego powodu przywiązujemy dużą wagę do pielęgnowania solidnej polityki różnorodności i integracji.

W Diaverum definiując różnorodność bierzemy pod uwagę między innymi takie aspekty jak: wiek, płeć, narodowość, pochodzenie kulturowe i etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Nasz personel składa się w przeważającej części z kobiet i staramy się wyrównać wszelkie nierówności związane z płcią tam, gdzie jest to możliwe. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby monitorować proporcje płci na wszystkich poziomach, w tym naszego zespołu zarządzającego, aby jak najlepiej identyfikować obszary, w których możemy zrobić więcej i działać skuteczniej.

Różnorodność i integracja

Jako organizacja zatrudniająca 13 500 pracowników i obecna w 24 krajach na całym świecie, sukces Diaverum budujemy i podtrzymujemy przez różnorodność i bogactwo kulturowe jej ludzi; z tego powodu przywiązujemy dużą wagę do pielęgnowania solidnej polityki różnorodności i integracji.

W Diaverum definiując różnorodność bierzemy pod uwagę między innymi takie aspekty jak: wiek, płeć, narodowość, pochodzenie kulturowe i etniczne, orientację seksualną, niepełnosprawność, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Nasz personel składa się w przeważającej części z kobiet i staramy się wyrównać wszelkie nierówności związane z płcią tam, gdzie jest to możliwe. Niemniej jednak dokładamy wszelkich starań, aby monitorować proporcje płci na wszystkich poziomach, w tym naszego zespołu zarządzającego, aby jak najlepiej identyfikować obszary, w których możemy zrobić więcej i działać skuteczniej.