Detta är Diaverum


Detta är Diaverum

Diaverum provides life-enhancing renal care to patients 
with Chronic Kidney Disease (CKD), enabling them to live 
fulfilling lives.

Runt om i världen erbjuder Diaverum  njursjukvård till
atienter, som föbättrar deras livskvalitet.
Alla förtjänar ett givande liv.

Runt om i världen erbjuder Diaverum njursjukvård till patienter, som förbättrar deras livskvalitet. Alla förtjänar ett givande liv.

Vårt kärnuppdrag är hemodialys, men vår expertis sträcker sig långt över det. Vi erbjuder stöd och behandling i allt från förebyggande vård, peritonealdialys, hemsjukvård och transplantationsverksamhet, till samordnad behandling av patienternas andra sjukdomar. Diaverum grundads 1991 i Sverige där den första dialyskliniken öppnade under namnet Gambro Healthcare. Idag har vi 469 kliniker i 24 länder på 4 kontinenter och behandlar dagligen globalt 40 000 patienter .

Vi sticker ut för att vi erbjuder ett unikt värde både till våra patienter och till vår sjukvård. Vår vision är att leverera den högsta kvaliteten av njurvård till våra patienter. Kärnan i vår verksamhet är att vi har en hög standardiserad och egenutvecklad vårdmodell, som hela tiden får sitt stöd i ett kontinuerligt utvecklande digital infrastruktur. Tillsammans så säkerställer vi att hög dialyskvalitet kontinuerligt levereras till varje enskild patient i alla våra kliniker världen över.

Runt om i världen erbjuder Diaverum njurvård till patienter, som föbättrar deras livskvalitet. Alla förtjänar ett givande liv.

Vårt kärnuppdrag är hemodialys, men vår expertis sträcker sig långt över det. Vi erbjuder stöd och behandling i allt från förebyggande vård, peritonealdialys, hemsjukvård och transplantationsverksamhet, till samordnad behandling av patienternas andra sjukdomar. Diaverum grundads 1991 i Sverige där den första dialyskliniken öppnade under namnet Gambro Healthcare. Idag har vi 469 kliniker i 24 länder på 4 kontinenter och behandlar dagligen globalt 40 000 patienter .

Vi sticker ut för att vi erbjuder ett unikt värde både till våra patienter och till vår sjukvård. Vår vision är att leverera den högsta kvaliteten av njurvård till våra patienter. Kärnan i vår verksamhet är att vi har en hög standardiserad och egenutvecklad vårdmodell, som hela tiden får sitt stöd i ett kontinuerligt utvecklande digital infrastruktur. Tillsammans så säkerställer vi att hög dialys kvalitet kontinuerligt levereras till varje enskild patient i alla våra kliniker världen över.

 

Njursjukvård som förbättrar livskvaliteten.

 

För kroppen, sinnet och själen. Med passion och inspiration.

Ge detta till patienterna, deras vänner och anhöriga. För alla förtjänar ett givande liv.

Diversity and Inclusion

At Diaverum, we value diversity. We are committed to equal opportunities and to creating an inclusive workplace environment for all our people. We welcome applicants regardless of ethnicity, nationality, gender, gender identity, colour, religious beliefs, disability, sexual orientation, age or marital status.

Mångfald och inkludering

Diaverum är en organisation med 13500 anställda och en närvaro i 24 länder över hela världen och vi ser människors mångfald som en kulturell rikedom. Därför  lägger vi stor vikt på att efterleva och vårda vår policy för mångfald och inkludering.

Mångfald på Diaverum definieras till att omfatta, men är inte begränsat till: ålder; kön; nationalitet, kulturellt och etniskt ursprung; sexuell läggning; funktionshinder; utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.

Vår personal är till övervägande del kvinnor och vi strävar efter att jämna ut eventuella könsrelaterad ojämlikhet där så är möjligt. Icke desto mindre anstränger vi oss mycket för att övervaka jämlikhet på alla nivåer, inklusive vårt Executive Leadership-team, för att på bästa sätt identifiera vart vi kan bli bättre.

Mångfald och inkludering

Diaverum är en organisation med 13500 anställda och en närvaro i 24 länder över hela världen och vi ser människors mångfald som en kulturell rikedom. Därför  lägger vi stor vikt på att efterleva och vårda vår policy för mångfald och inkludering.

Mångfald på Diaverum definieras till att omfatta, men är inte begränsat till: ålder; kön; nationalitet, kulturellt och etniskt ursprung; sexuell läggning; funktionshinder; utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet.

Vår personal är till övervägande del kvinnor och vi strävar efter att jämna ut eventuella könsrelaterad ojämlikhet där så är möjligt. Icke desto mindre anstränger vi oss mycket för att övervaka jämlikhet på alla nivåer, inklusive vårt Executive Leadership-team, för att på bästa sätt identifiera vart vi kan bli bättre.