En målmedveten företagskultur 
                                       av att bry sig på riktig


En målmedveten företagskultur av att bry sig på riktig

CKD ökar kraftigt, en global utmaning

Diaverums uppdrag är att bibehålla bra njursjukvård för att patienterna ska få bättre livskvalitet. Detta görs genom att kombinera behandlingar av världsklass, ha en kontinuerlig och utvecklande digital infrastruktur samt att våra kliniker ska hålla hög medicinsk standard.

Oavsett om man jobbar på en klinik eller ett kontor, nationellt eller internationellt så är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Varje enskild medarbetare hos oss spelar en stor roll i att leverera njursjukvård av bästa kvalitet till våra patienter.

För oss är det viktigt att visa hur betydelsefulla våra anställda är genom att  b.la uppmärksamma dem och lyfta utmärkande exempel och särskilda framgångar i deras vardag, ha kontinuerliga utbildningstillfällen för att utveckla dem  samt att påvisa att det finns stora möjligheter att göra  karriär inom företaget. Vi lägger stor vikt på att lyfta de medarbetare som bryr sig om ett av det viktigaste vi har  - våra patienter. När vi söker nya medarbetare så är det viktigt att man kan stå för våra värderingar.

Vi föreslår att du tar dig tid för att utforska våra värderingar när du överväger en tjänst på Diaverum. Vi lever efter våra värderingar varje dag, var du än är stationerad.

Medarbetarna är vår största tillgång på Diaverum och det är därför viktigt att vi tänker på allas välmående. Våra medarbetare tar hand om våra patienter och det är därför avgörande för oss att vi kan attrahera och behålla dem. För att kunna bli förstahandsvalet inom njursjukvård så måste vi också ha välmående medarbetare.

Vår "well-being" strategi

Vi vill vara det företaget där medarbetarna känner att de har ett syfte. Det är ett företag som är hälsosamt och sunt samt att de känner sig trygga hos oss. Vi ska vara företaget där medarbetarna ska kunna utveckla både sig själva och företaget. Våran "Well-being" strategi kommer att leverera det genom att stödja våra medarbetare med verktyg och strategier så att de själva blir medvetna om deras välmående och att själva ta ansvar för den.

Läs mer om våra Värderingar och vår True Care kultur.

CKD ökar kraftigt, en global utmaning

Diaverums uppdrag är att bibehålla bra njursjukvård för att patienterna ska få bättre livskvalitet. Detta görs genom att kombinera behandlingar av världsklass, ha en kontinuerlig och utvecklande digital infrastruktur samt att våra kliniker ska hålla hög medicinsk standard.

Oavsett om man jobbar på en klinik eller ett kontor, nationellt eller internationellt så är medarbetarna vår viktigaste tillgång. Varje enskild medarbetare hos oss spelar en stor roll i att leverera njursjukvård av bästa kvalitet till våra patienter.

För oss är det viktigt att visa hur betydelsefulla våra anställda är genom att  b.la uppmärksamma dem och lyfta utmärkande exempel och särskilda framgångar i deras vardag, ha kontinuerliga utbildningstillfällen för att utveckla dem  samt att påvisa att det finns stora möjligheter att göra  karriär inom företaget. Vi lägger stor vikt på att lyfta de medarbetare som bryr sig om ett av det viktigaste vi har  - våra patienter. När vi söker nya medarbetare så är det viktigt att man kan stå för våra värderingar.

Vi föreslår att du tar dig tid för att utforska våra värderingar när du överväger en tjänst på Diaverum. Vi lever efter våra värderingar varje dag, var du än är stationerad.

Medarbetarna är vår största tillgång på Diaverum och det är därför viktigt att vi tänker på allas välmående. Våra medarbetare tar hand om våra patienter och det är därför avgörande för oss att vi kan attrahera och behålla dem. För att kunna bli förstahandsvalet inom njursjukvård så måste vi också ha välmående medarbetare.

Vår "well-being" strategi

Vi vill vara det företaget där medarbetarna känner att de har ett syfte. Det är ett företag som är hälsosamt och sunt samt att de känner sig trygga hos oss. Vi ska vara företaget där medarbetarna ska kunna utveckla både sig själva och företaget. Våran "Well-being" strategi kommer att leverera det genom att stödja våra medarbetare med verktyg och strategier så att de själva blir medvetna om deras välmående och att själva ta ansvar för den.

Läs mer om våra Värderingar och vår True Care kultur.

 

 

 

As a healthcare organisation with a culture of True care, Diaverum is dedicated to not only to look after its patients, but also the people that make it what it is.

 

Find out more about GenM

 

 

Uppmärksammar medvetenheten kring klimateriet

Eftersom Diaverum är en organisation inom hälsa och har en TRUE CARE kultur så innebär det att inte bara att  ta hand om patienterna utan också medarbetarna som gör att denna kultur blir levande. 


Find out more about GenM

 

Uppmärksammar medvetenheten kring klimateriet

Eftersom Diaverum är en organisation inom hälsa och har en TRUE CARE kultur så innebär det att inte bara att  ta hand om patienterna utan också medarbetarna som gör att denna kultur blir levande.