GenM

Eftersom Diaverum är en organisation inom hälsa och har en TRUE CARE kultur så innebär det att inte bara att ta hand om patienterna utan också medarbetarna som gör att denna kultur blir levande.

Idag är över 73% av arbetskraften hos oss världen över kvinnor. 19% av den globala arbetskraften hos oss är kvinnor som är i åldern mellan 45-55 år. Denna ålderskategori är den vanligaste åldern som kvinnor börja få de första tecknen på att de har kommit in i  klimateriet. Av den anledningen är det med stolthet som vi nu är partner med GenM.

Gen M har sitt ursprung i England där GenM  öppet började lyfta och prata om klimateriet, så att det kan bli en mer positiv upplevelse för alla. Genom att arbeta nära företag är GenMs målsättning att genom forskning, kunskap och erfarenheter kunna stödja de som befinner sig i klimateriet  eller håller på att kliva in i klimateriet. De hoppas på att kunna ge  ökad förståelsen för de 48 symptom på att klimateriet har påbörjats och guida dem i vilka produkter som kan vara lämpliga och vilka tjänster det finns för att kunna hjälpa till för dem som är eller är på väg in i klimateriet.  

Diaverum är en av 48 partners att gå med i detta samarbete. Diaverum kommer att samarbeta med GenM för att öka förståelsen kring klimateriet inom vår organisation och även lyfta ämnet  på våra interna  well-being aktiviteter. 

Find out more about GenM

GenM

As a healthcare organisation with a culture of True care, Diaverum is dedicated to not only to look after its patients, but also the people that make it what it is.

Today, over 73% of our workforce worldwide is female. 19% of that global workforce are women that fall within ages of 45 – 55 years, the most common age women begin to experience the first symptoms of menopause. For these reasons, it is with a great sense of pride and purpose that we have partnered up with GenM.

GenM is a UK-based, first-of-its-kind movement to make the menopause a more positive experience for everyone. Working closely with progressive organisations, GenM aims to promote its ongoing groundbreaking research, knowledge and experience to better understand the 48 symptoms of menopause, provide better support to all those that experience it and signpost them to products and services that already exist.

As one of the 48 founding partners to join the cause, Diaverum will be collaborating with GenM to raise awareness around menopause within our own organisation and incorporating the topic into our well-being activities.

Find out more about GenM